Công ty TNHH ORENDA

Lịch sử phát triển

Tháng 1 - 2011
Thành lập công ty
July 2018
Prototypes of Product
December 2018
Kickstarter Campaign Start
January 2019
Kickstarter Campaign End
Tháng 6 - 2019
Đổi tên công ty thành ORENDA