GIỚI THIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Đồng bộ, quản lý trọn đời sức khỏe của đối tượng theo 1 mã ID duy nhất.
Cấp ID ngay khi trẻ sinh ra (Hệ thống tiêm chủng tại bệnh viện)

Quản lý thông tin

trường hợp bệnh

Phân tích & Báo cáo

dịch tễ

Báo cáo bệnh

phổ thông

TẦM NHÌN

Tích hợp các hệ thống - Phân tích thông tin đa chiều

Phân tích mối liên hệ giữa tỷ lệ tiêm chủng và tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm, phân tích tỷ lệ người có nguy cơ - tiền bệnh - có bệnh - được duy trì điều trị các bệnh mãn tính NCD tại cộng đồng.

Quản lý

dựa trên mã số ID đối tượng duy nhất

Cung cấp

các cổng thông tin, ứng dụng mobile, tiện ích phục vụ người dân chủ động dự phòng

Triển khai tổng thể

đồng loạt toàn quốc, không phân biệt cơ sở mở rộng hay dịch vụ

Chính thức triển khai toàn quốc từ 07/2016

Quản lý

Quản lý đối tượng mắc bệnh theo thông tin bệnh

Quản lý đối tượng mắc bệnh theo thông tin dịch tễ

Không bị ảnh hưởng bởi di dân

Giám sát trường hợp bệnh, ổ dịch nhanh chóng từ cả khối dự phòng và điều trị

Giám sát trường hợp bệnh, ổ dịch nhanh chóng từ cả khối dự phòng và điều trị

Hệ thống chỉ số

Hệ thống chỉ số, bản đồ, biểu đồ phục vụ quản lý điều hành tức thời