XÂY DỰNG THỰC ĐƠN NUTI EXPERT

Dự án Phần mềm xây dựng thực đơn Nuti Expert

Nuti Expert là sản phẩm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh và Orenda, phần mềm là một trong những giải pháp có tính đột phá, đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu, tiến bộ về khoa học máy tính, khoa học phần mềm, công nghệ hiện đại vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là ngành Dinh dưỡng – Tiết chế nhằm cải thiện bức tranh tổng thể về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của Việt Nam hiện tại, hướng tới tương lai một đất nước khỏe mạnh hơn.

 

Với việc ứng dụng các tiện ích vượt trội trong việc số hóa các dữ liệu về thành phần thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, dữ liệu món ăn trong phần mềm, mang lại hiệu quả trong quy trình tính toán, thiết kế khẩu phần, thực đơn.