TỔNG QUAN

Hệ thống Báo cáo ATTP hỗ trợ công tác báo cáo an toàn thực phẩm nhằm phục vụ việc theo dõi, giám sát, báo cáo về ngộ độc thực phẩm, công tác an toàn thực phẩm, tháng hành động an toàn thực phẩm, kinh phí triển khai hoạt động về an toàn thực phẩm Từ đó có phương án kịp thời để ngăn chặn và xử lý các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương. Đồng thời, hệ thống cung cấp các phân hệ giúp Cục ATTP quản lý thông tin về các doanh nghiệp, sản phẩm trên toàn quốc, hướng đến công tác quản lý thông tin liên quan đến vệ sinh ATTP một cách tập trung, hiệu quả.

Thể hiện đầy đủ

các biểu đồ, số liệu tổng hợp của tình hình ATTP tại các địa phương trên cả nước.

Tổng hợp số liệu báo cáo công tác ATTP

của tất cả các địa phương trên toàn quốc, quản lý số lượng các đơn vị đã có báo cáo theo từng quý

Quản lý các vụ ngộ độc

diễn ra tại từng địa phương, theo dõi, thống kê tổng hợp số liệu về ngộ độc theo từng giai đoạn.

Quản lý dữ liệu doanh nghiệp và sản phẩm

của từng doanh nghiệp trên toàn quốc.

HỆ THỐNG BÁO CÁO ATTP

Công cụ đắc lực hỗ trợ Cục ATTP quản lý toàn diện, tập trung, hiệu quả toàn bộ thông tin về vệ sinh ATTP

GIAO DIỆN THÔNG MINH, ƯU VIỆT

Thống kê nhanh ngay tại Trang chủ

1-Thống kê số liệu về Ngộ độc thực phẩm
2-Thống kê tình hình báo cáo Công tác ATTP trong Qúy
3-Thống kê tình hình báo cáo Tháng hành động ATTP trong năm
4-Thống kê kinh phí hoạt động ATTP trong Qúy
5-Thống kê số liệu ngộ độc thực phẩm theo thời gian
6-Biểu đồ cột thể hiện tình hình ngộ độc thực phẩm theo thời gian

Hệ thống Báo cáo An toàn thực phẩm