Hệ thống đánh giá xếp loại cán bộ E-KPI

TỔNG QUAN

Hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ E-KPI là hệ thống phần mềm xây dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực, xếp loại cán bộ, công chức viên chức được sử dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp các chức năng nghiệp vụ như:

  • Quản lý đánh giá, tự đánh giá.
  • Quản lý nhân viên, quản lý phòng ban.
  • Quản lý quy trình chấm bài.
  • Xét duyệt đánh giá.

Lợi ích của E-KPI

Tin học hoá việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức nhằm mang lại kết quả xếp loại, đánh giá khách quan, khoa học, tiết kiệm thời gian chi phí. Hệ thống đánh giá trên thời gian thực, giúp việc đánh giá, xử lý thông tin thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.

Các phân hệ

Phiếu đánh giá

Cho phép cán bộ, công chức tự đánh giá bản thân theo các tiêu chí định sẵn và quy định của tổ chức.

Dashboard thống kê

  • Điểm xếp loại theo tháng
  • Phân bố điểm theo nhóm tiêu chí
  • Tỷ lệ điểm theo nhóm tiêu chí

Khách hàng sử dụng E-KPI

Qua thực tế triển khai, E-KPI đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong tương lai.

UBND Huyện Thanh Trì
Hà Nội

UBND Huyện Phú Xuyên
Hà Nội

Đánh giá khách quan, nhanh gọn với E-KPI

Home-Six-Solution-Video-Icon