Hệ thống đánh giá xếp loại cán bộ E-KPI

TỔNG QUAN

Hệ thống đánh giá xếp loại cán bộ E-KPI

Hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ e-KPI là hệ thống phần mềm xây dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực, xếp loại cán bộ, công chức viên chức được sử dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp các chức năng nghiệp vụ như:

 • Quản lý đánh giá, tự đánh giá.
 • Quản lý nhân viên, quản lý phòng ban.
 • Quản lý quy trình chấm bài.
 • Xét duyệt đánh giá.

Đánh giá cán bộ, công chức

Tin học hoá việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức nhằm mang lại kết quả xếp loại, đánh giá khách quan, khoa học, tiết kiệm thời gian chi phí. Hệ thống đánh giá trên thời gian thực, giúp việc đánh giá, xử lý thông tin thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.

Các phân hệ

Phiếu đánh giá

Cho phép cán bộ, công chức tự đánh giá bản thân theo các tiêu chí định sẵn và quy định của tổ chức.

Báo cáo

 • Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại theo loại đối tượng
 • Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại theo đơn vị
 • Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá theo đơn vị
 • Thông báo kết quả đánh giá

Dashboard thống kê

 • Điểm xếp loại theo tháng
 • Phân bố điểm theo nhóm tiêu chí
 • Tỷ lệ điểm theo nhóm tiêu chí

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng nói về chúng tôi

Qua thực tế triển khai, e-KPI đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khách hàng. Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong tương lai.

Huyện Thanh Trì

Huyện Phú Xuyên

Huyện Phú Xuyên

Với e-KPI, Đánh giá là đơn giản!

Home-Six-Solution-Video-Icon
BẢNG GIÁ

Các gói phần mềm

Khách hàng linh hoạt lựa chọn gói thuê e-KPI tuỳ theo nhu cầu sử dụng của đơn vị, tổ chức.

Gói cơ bản

VND99

MỖI THÁNG

Quy mô huyện .... cán bộ

 • RESPONSIVE LIVE
 • STREAMING
 • ADAPTIVE BITRATE
 • ANALYTICS

Gói nâng cao

VND299

MỖI THÁNG

Quy mô huyện .... cán bộ

 • RESPONSIVE LIVE
 • STREAMING
 • ADAPTIVE BITRATE
 • ANALYTICS

Gói PRO

VND399

MỖI THÁNG

Quy mô huyện .... cán bộ

 • RESPONSIVE LIVE
 • STREAMING
 • ADAPTIVE BITRATE
 • ANALYTICS