LỢI ÍCH MANG LẠI

Với doanh nghiệp

- Linh động về thời gian làm thủ tục
- Tiết kiệm chi phí, công sức đi lại
- Có hệ thống chỉ dẫn làm thủ tục
- Chủ động theo dõi quá trình xử lý hồ sơ

LỢI ÍCH MANG LẠI

Với cơ quan quản lý nhà nước

Tăng cường hiệu quả xử lý thủ tục
Tiết kiệm các loại chi phí lưu trữ, văn phòng phẩm
Tra cứu, tổng hợp báo cáo

TIỆN ÍCH GIA TĂNG

Tin nhắn tự động

thông báo kết quả hồ sơ

Chữ ký điện tử

bảo mật, thuận tiện

Thanh toán trực tuyến

nhanh gọn, an toàn

Ưu điểm của

CỔNG TRA CỨU ATTP

Với cổng tra cứu ATTP, bất kỳ doanh nghiệp, người dân nào cũng có thể tra cứu thông tin hồ sơ an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm mọi lúc, mọi nơi.