GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN

Ứng dụng CNTT trong xử lý dịch vụ công

Hệ thống Cục Dược với nhiều tính năng, tiện ích nổi bật đáp ứng các yêu cầu đặt ra về công tác quản lý, giúp cơ quan lãnh đạo có thể giám sát, quản lý thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

LỢI ÍCH HỆ THỐNG

Dịch vụ hành chính công cấp độ 4

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ của công dân, tăng hiệu quả làm việc của cơ quan hành chính, từ đó tăng tính minh bạch, công khai trong xử lý hồ sơ.

dichvucong

Hệ thống phần mềm xử lý nghiệp vụ và tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 cho nghiệp vụ của các phòng ban

  • Phần mềm Quản lý đăng ký thuốc
  • Phần mềm Kê khai giá thuốc
  • Phần mềm thông tin, quảng cáo thuốc
  • Phần mềm Thanh tra Dược và Mỹ phẩm
  • Phần mềm quản lý Kinh doanh Dược
  • Phần mềm quản lý chất lượng thuốc
  • Phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung và đăng nhập tập trung

Hiệu quả về mặt chính trị, xã hội

Cung cấp kênh trao đổi trực tuyến, giúp công dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, thuận lợi trong việc nộp hồ sơ thực hiện dịch vụ công và đơn giản trong việc xác thực, thanh toán phí lệ phí.

Hiệu quả về mặt kinh tế

  • Góp phần giảm và tiến tới loại bỏ giấy tờ, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm và kho lưu trữ hồ sơ.
  • Cung cấp công cụ giúp các cán bộ lưu trữ, quản lý, theo dõi và xử lý các hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thời gian và công sức xử lý.
  • tiết kiệm thời gian và kinh phí của người làm thủ tục, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.