Tổng quan

Hệ thống Thông tin ATTP Địa phương được xây dựng nhằm mục đích: Quản lý tập trung toàn bộ các cơ sở, nhà cung cấp, sản phẩm, hoạt động về ATTP tại địa phương; tin học hoá quy trình thanh tra, kiểm tra về vệ sinh ATTP; quản lý giấy chứng nhận, cam kết, báo cáo về ATTP.

Quản lý đầy đủ

từ cơ sở, Nhà cung cấp, địa điểm SXKD, đến sản phẩm

Cập nhật liên tục các báo cáo

về tháng hành động, công tác ATTP, báo cáo mối nguy...

Liên thông và đồng bộ

dữ liệu giữa các cấp, các đơn vị liên quan

Kiểm soát toàn diện

tình hình ngộ độc thực phẩm (khai báo, điều tra, báo cáo thống kê)

attp
TÍNH NĂNG CHÍNH

Tin học hoá toàn bộ các hoạt động liên quan đến quản lý ATTP

8

năm kinh nghiệm

60

nhân sự

200

đối tác, khách hàng

TÍNH NĂNG NÂNG CAO

Khả năng mở rộng và tích hợp

Hệ thống có khả năng mở rộng, tích hợp với nhiều hệ thống khác như: Hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống tiếp nhận hồ sơ Một cửa tại địa phương, liên thông kết quả hồ sơ với hệ thống hành chính công Cục ATTP.

Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm tại Chi cục