Quản lý ATTP Địa phương

TỔNG QUAN

Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm tại Chi cục

Hệ thống hành chính công ATTP Chi cục được xây dựng nhằm mục đích: quản lý tập trung toàn bộ các hoạt động, thủ tục hành chính công tại Chi cục ATTP, tin học hoá quy trình nộp hồ sơ, xét duyệt, xử lý hồ sơ, cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, cung cấp chức năng tra cứu thông tin về ATTP cho người dân.

Cung cấp đầy đủ

thủ tục hành chính

Cập nhật hệ thống

thủ tục, quy trình và văn bản mới nhất

Liên thông và kế thừa

dữ liệu giữa các thủ tục liên quan

Triển khai

trên 1 website duy nhất

attp
TÍNH NĂNG CHÍNH

Tin học hoá toàn bộ các hoạt động liên quan đến quản lý ATTP

8

năm kinh nghiệm

4

dự án hành chính công

60

nhân sự

200

đối tác, khách hàng

TÍNH NĂNG NÂNG CAO

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG, TÍCH HỢP

Hệ thống có khả năng mở rộng, tích hợp với nhiều hệ thống khác như: Hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống tiếp nhận hồ sơ Một cửa tại địa phương, liên thông kết quả hồ sơ với hệ thống hành chính công Cục ATTP.

Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm tại Chi cục