TỔNG QUAN

ERP (Enterprise Resource Planning), tạm dịch là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, tạo ra quy trình làm việc tự động của một công ty cho phép thành lập hệ thống công ty phức tạp với các chuỗi các văn phòng khác nhau có đầy đủ chức năng như kế toán, bán hàng, quản lý kho, nhân sự, lập kế hoạch và sản xuất. Tất cả kết nối trong một cơ sở dữ liệu duy nhất đồng bộ toàn diện cho doanh nghiệp.

Hệ thống quản trị nguồn lực ERP không chỉ có tác dụng rất lớn trong các hoạt động kinh doanh, nhân sự, kho hàng hay tài chính... mà còn giúp cho doanh nghiệp quản lý tổng thể hoạt động theo quy trình chuyên nghiệp, từ đó tiết kiệm được thời gian, hiệu quả công việc được tăng cao.

Các phân hệ cơ bản

- Phân hệ tài chính kế toán
- Phân hệ nhân sự
- Phân hệ mua - bán hàng
- Phân hệ quản lý kho

Các phân hệ bổ sung

- Phân hệ hợp đồng
- Phân hệ sản xuất
- Phân hệ kế toán
- Phân hệ tài sản
- Phân hệ công nợ
- Phân hệ chi phí - giá thành

LỢI ÍCH MANG LẠI

Hệ thống quản trị ERP

Việc ứng dụng phần mềm ERP vào hoạt động quản lý đã mang đến những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp lớn và cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, ERP hỗ trợ doanh nghiệp:

- Kiểm soát thông tin khách hàng
- Tăng tốc quá trình sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ
- Kiểm tra chất lượng, quản lý dự án
- Kiểm soát thông tin tài chính
- Kiểm soát lượng tồn kho
- Chuẩn hóa hoạt động về nhân sự

TÍNH ƯU VIỆT

Hệ thống ERP phát triển bởi ORENDA

Nền tảng mở Oodoo chuyên dụng cho ERP

Dễ dàng tích hợp và mở rộng với các nền tảng khác

Linh hoạt và dễ tùy chỉnh theo yêu cầu

Giao diện thông minh, thân thiện với người dùng