HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐIỆN TỬ

VỀ KHÁNG KHÁNG SINH

du-an-img

Hệ thống báo cáo điện tử về Kháng kháng sinh được xây dựng nhằm quản lý thông tin các phòng thí nghiệm, giám sát, quản lý tình hình Kháng kháng sinh trên động vật của từng phòng thí nghiệm. Hệ thống cho phép nhận tệp dữ liệu của hệ thống WHONET tương ứng với từng phòng thí nghiệm, lưu trữ dữ liệu Kháng kháng sinh trên động vật, phân tích và đưa ra báo cáo về tình hình Kháng kháng sinh cho từng phòng thí nghiệm.

du-an-img du-an-img

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Orenda đã có những bước tiến không ngừng trong việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, hành chính công và ứng dụng di động.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ORENDA

Copyright © Orenda Co., Ltd