HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH CÔNG

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

du-an-img

Giải quyết bài toán về ứng dụng Công nghệ thông tin trong xử lý các dịch vụ công gắn liền với chức năng quản lý Nhà nước, Hệ thống Hành chính công Cục Quản lý Dược với nhiều tính năng, tiện ích nội bật đáp ứng các yêu cầu đặt ra về công tác quản lý, giúp cơ quan lãnh đạo có thể giám sát, quản lý thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ của doanh nghiệp, làm tăng hiệu suất làm việc và hiệu quả của cơ quan hành chính, tăng tính minh bạch, công khai trong xử lý hồ sơ.

du-an-img
du-an-img

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Hệ thống đã triển khai kết nối liên thông Hải quan 1 cửa nhằm đẩy nhanh hoạt động xuất nhập nguyên liệu làm thuốc và thuốc, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát.

Hệ thống tích hợp đầy đủ các dịch vụ thành phần

du-an-img
Nhắn tin SMS
du-an-img
Chữ ký số cán bộ và chữ ký số doanh nghiệp
du-an-img
Cổng thanh toán điện tử
du-an-img
Hóa đơn điện tử

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Orenda đã có những bước tiến không ngừng trong việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, hành chính công và ứng dụng di động.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ORENDA

Copyright © Orenda Co., Ltd