HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH CÔNG

CỤC QUẢN LÝ Y - DƯỢC CỔ TRUYỀN

du-an-img

Hành chính công Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền là hệ thống xây dựng nhằm tin học hóa quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ nghiệp vụ tại Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền. Hệ thống đáp ứng các mục tiêu: Doanh nghiệp khai báo, nộp hồ sơ và nhận kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến; Cán bộ nghiệp vụ tại Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp trên hệ thống; Hỗ trợ lãnh đạo Cục theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ, phê duyệt đơn giản, nhanh chóng.

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Orenda đã có những bước tiến không ngừng trong việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, hành chính công và ứng dụng di động.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ORENDA

Copyright © Orenda Co., Ltd