HỆ THỐNG

QUẢN LÝ Y TẾ CƠ SỞ

du-an-img

Hệ thống quản lý Y tế cơ sở là phần mềm phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế xã - phường, phòng khám, trạm y tế cơ quan và các cơ sở khám chữa bệnh có quy mô nhỏ.

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về báo cáo với độ chính xác cao, thông tin nhanh chóng, dễ dàng giám sát, giảm thiểu gánh nặng về sổ sách, báo cáo cho các trạm y tế.

du-an-img
du-an-img

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Orenda đã có những bước tiến không ngừng trong việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, hành chính công và ứng dụng di động.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ORENDA

Copyright © Orenda Co., Ltd