Tích hợp hệ thống

Tích hợp hệ thống

Orenda cung cấp dịch vụ thiết kế, triển khai và tích hợp hầu hết các hệ thống công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực cho các tổ chức, đơn vị.

THHT-img

Hệ thống hành chính công

Tích hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu cho các thủ tục hành chính công trực tuyến cấp độ 4 phục vụ doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

THHT-img

Hệ thống thông tin và báo cáo phục vụ ngành y tế

Tích hợp và liên thông các hệ thống quản lý thông tin và giám sát trong ngành Y tế, nhằm giảm thiểu sai sót trong quản lý, hỗ trợ đắc lực công tác giám sát và thực thi các quy định của Pháp luật hiện nay.

THHT-img

Tích hợp tiện tích gia tăng

Tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán điện tử và chứng nhận, cấp phép điện tử... nhanh gọn và tinh giản các dịch vụ công cho doanh nghiệp và xã hội.

HỆ THỐNG ĐA LỚP TÍCH HỢP CỐT LÕI

Không chỉ phát triển các hệ thống mới, chúng tôi cũng giúp các khách hàng tối ưu hóa các hệ thống sẵn có bằng dịch vụ tư vấn kiến trúc hệ thống, hỗ trợ tinh chỉnh và tối ưu hóa hệ thống.

Chúng tôi đảm bảo tính hữu ích lâu dài cho khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì trọn gói và cơ chế phản hồi trực tuyến 24/7.
THHT-img
 
 

Liên hệ sử dụng dịch vụ

Liên hệ  

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Orenda đã có những bước tiến không ngừng trong việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, hành chính công và ứng dụng di động.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ORENDA

Copyright © Orenda Co., Ltd