Tại sao chọn Orenda

Orenda cung cấp dịch vụ thiết kế, triển khai và tích hợp hầu hết các hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức, đơn vị trong mọi lĩnh vực chính của nền kinh tế như tài chính công, giáo dục, y tế...

Hệ thống hành chính công

Tích hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu cho các thủ tục hành chính công trực tuyến cấp độ 4 phục vụ doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Hệ thống thông tin và báo cáo phục vụ ngành y tế

Tích hợp và liên thông các hệ thống quản lý thông tin và giám sát trong ngành y tế, (tiêm chủng, sốt rét, lĩnh vực ATTP...) nhằm giảm thiểu sai sót trong quản lý, hỗ trợ đắc lực công tác giám sát và thực thi các quy định của pháp luật hiện nay.

Tích hợp tiện tích gia tăng

Tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán điện tử và chứng nhận, cấp phép điện tử... nhanh gọn và tinh giản các dịch vụ công cho doanh nghiệp và xã hội.

dịch vụ đào taojk chuyển giao công nghệ
DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Hệ thống đa lớp - Tích hợp cốt lõi

Không chỉ phát triển các hệ thống mới, chúng tôi cũng giúp các khách hàng tối ưu hóa các hệ thống sẵn có bằng dịch vụ tư vấn kiến trúc hệ thống, hỗ trợ tinh chỉnh và tối ưu hóa hệ thống.

Chúng tôi đảm bảo tính hữu ích lâu dài cho khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì trọn gói, và cơ chế phản hồi trực tuyến 24/7