TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Orenda cung cấp dịch vụ thiết kế, triển khai và tích hợp hầu hết các hệ thống công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực cho các tổ chức, đơn vị.

Tích hợp hệ thống

Hệ thống hành chính công

Tích hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu cho các thủ tục hành chính công trực tuyến cấp độ 4 phục vụ doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Hệ thống thông tin và báo cáo phục vụ ngành Y tế

Tích hợp và liên thông các hệ thống quản lý thông tin và giám sát trong ngành Y tế, nhằm giảm thiểu sai sót trong quản lý, hỗ trợ đắc lực công tác giám sát và thực thi các quy định của Pháp luật hiện nay.

Tích hợp tiện tích gia tăng

Tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán điện tử và chứng nhận, cấp phép điện tử… nhanh gọn và tinh giản các dịch vụ công cho doanh nghiệp và xã hội.

HỆ THỐNG ĐA LỚP
TÍCH HỢP CỐT LÕI

Không chỉ phát triển các hệ thống mới, chúng tôi cũng giúp các khách hàng tối ưu hóa các hệ thống sẵn có bằng dịch vụ tư vấn kiến trúc hệ thống, hỗ trợ tinh chỉnh và tối ưu hóa hệ thống.

Chúng tôi đảm bảo tính hữu ích lâu dài cho khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì trọn gói và cơ chế phản hồi trực tuyến 24/7.

Liên hệ sử dụng dịch vụ

Liên hệ