HỆ THỐNG

GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM

Dự án Hệ thống Giám sát trọng điểm

Hệ thống Giám sát trọng điểm được xây dựng nhằm phát hiện và giám sát sự lây lan của các loại hình dịch bệnh nghiêm trọng. Hệ thống thực hiện quản lý thông tin các cơ sở giám sát trọng điểm, quản lý các thông tin điều tra trường hợp bệnh. Hệ thống ghi nhận báo cáo các hoạt động giám sát hàng tuần, cung cấp thông tin về dịch tễ học và vi rút học cần thiết để xây dựng và định hướng các hoạt động chính sách phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam.

NHỮNG BỆNH ĐƯỢC GIÁM SÁT

Covid

Viêm phổi

Cúm

Chân tay miệng