HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH CÔNG

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Dự án Hệ thống Hành chính công Cục An toàn thực phẩm

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ cao, quản lý tập trung và xuyên suốt các thủ tục hành chính công tại Cục An toàn thực phẩm, Hệ thống hành chính công Cục An toàn thực phẩm mang lại nhiều tiện ích trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm, đảm bảo tính chính xác cao, quá trình xử lý hồ sơ minh bạch, lưu trữ an toàn.

Hệ thống gồm nhiều phân hệ:

Quản lý đăng ký công bố sản phẩm

Quản lý đăng ký tự công bố sản phẩm

Quản lý đăng ký cơ sở đủ điều kiện

Quản lý đăng ký quảng cáo

Quản lý thông tin doanh nghiệp

Hệ thống tích hợp thêm các tiện ích

Chữ ký số cho cán bộ
và doanh nghiệp

Cổng thanh toán
điện tử

Hóa đơn điện tử

Mẫu giấy chứng nhận có tích hợp QR code