HỆ THỐNG

QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG HIV

Dự án Hệ thống Quản lý điều trị và dự phòng HIV

Hệ thống quản lý điều trị và dự phòng HIV đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuốc ARV, PrEP, Lao tại các cấp với nhiều tính năng ưu việt khắc phục các bất cập hiện nay trong quản lý cấp phát thuốc ARV và PrEP, giúp các cơ quan quản lý dễ dàng điều chuyển và thu hồi thuốc.

Hiện tại hệ thống đã triển khai đến 63 tỉnh thành với hơn 500 cơ sở điều trị trên toàn quốc