HỆ THỐNG THÔNG TIN

QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

Dự án Hệ thống thông tin Quản lý Khám chữa bệnh

Hệ thống thông tin Quản lý Khám chữa bệnh được xây dựng hỗ trợ Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế trong quản lý cơ sở y tế, quản lý đánh giá chất lượng bệnh viện, quản lý đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm, quản lý báo cáo chuyên môn (Báo cáo tai nạn ngộ độc).