HỆ THỐNG

TIÊM CHỦNG QUỐC GIA

Dự án Hệ thống Tiêm chủng Quốc gia

Hệ thống Tiêm chủng Quốc gia với hơn

   10 PHÂN HỆ &
100 CHỨC NĂNG

đã thay thế hoàn toàn báo cáo giấy giúp tiết kiệm thời gian và chi phí ở tuyến y tế cơ sở; phục vụ cơ quan quản lý nắm được tình hình tiêm chủng trên phạm vi cả nước nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động tiêm chủng một cách khoa học, kịp thời, hiệu quả.