VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG THỰC ĐƠN NUTI EXPERT

Sau hai năm triển khai Hợp đồng ký kết, ngày 09/05/2022, Công ty Orenda và Viện Dinh Dưỡng TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp rà soát đánh giá để đưa Hệ thống phần mềm xây dựng thực đơn Nuti Expert vào vận hành thử nghiệm.

Hệ thống là một trong những giải pháp đột phá của ngành Dinh dưỡng – Tiết chế. Ứng dụng các tiện ích vượt trội trong việc số hóa các dữ liệu về thành phần thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, dữ liệu món ăn trong phần mềm, Nuti Expert mang lại hiệu quả trong quy trình tính toán, thiết kế khẩu phần, thực đơn.

Giao diện hệ thống phần mềm Nuti Expert
Giao diện hệ thống phần mềm Nuti Expert

Với hệ thống phần mềm Nuti Expert, người dùng có thể thực hiện các kỹ năng “Ăn uống thông minh” như: Tra cứu về dinh dưỡng và thực phẩm, thiết kế một thực đơn có mức năng lượng theo khuyến nghị của Bộ Y tế, tự khảo sát khẩu phần 24 giờ để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân tăng/ sút cân đột ngột của thành viên gia đình….

Giao diện hệ thống phần mềm Nuti Expert
Giao diện hệ thống phần mềm Nuti Expert

Orenda tin rằng, với sự hỗ trợ của hệ thống, bức tranh tổng thể về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của Việt Nam sẽ ngày càng được cải thiện, hướng tới tương lai một đất nước khỏe mạnh hơn.

ORENDA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KIỂM DỊCH Y TẾ vMQS
ORENDA GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KIỂM vQAS